SIF Ung på Kusken sommer 2021

Prosjekteier SØRUMSAND IDRETTSFORENING

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

Vi ønsker å holde Kuskerudnebben familiebad på Sørumsand, heretter kalt Kusken, åpent på kvelder i sommer, som et gratis aktivitetilbud og møteplass for og av ungdom. Vi trenger midler til å lønne livreddere og ungdomsledere, til leie av stedet og til innkjøp av noe utstyr og varer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.