Sjø & Fjell – aktivitetsledere

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

«Sjø og Fjell» vil gjennom et 10 dagers kurs, utdanne sertifiserte aktivitetsledere. Etter endt kurs- og praksisperiode vil de få sommerjobb hvor deres oppgave er å planlegge og gjennomføre friluftsaktiviteter for barn/unge på Rykkinn. Vi trenger støtte til kurs og lønn for ungdommene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.