Sjøleir 2021

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tildelt sum kr 216 000

Om prosjektet

Prosjektet går ut på å gi barn og unge en uforglemmelig sommer og noe de også kan «skrive stil» om, når de kommer tilbake fra sommerferien. Lære mer om sjøen og oppleve glede, spenning og mestring i typiske sommeraktiviteter, konkurranser og leker. Støtte til sjøleir, mat, transport.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.