Smi og treaktiviteter for barn og unge sommeren 2021

Prosjekteier ØYENE KNIVLAG

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Vi planlegge å holde smie og treverksted åpent på oppsatte dager gjennom sommeren 2021. Vi er en gruppe av medlemmer som på frivillig basis vil ta imot barn og unge som ønsker å smi og gjøre trearbeid.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.