Søknad om tilskot til Luster Turlag sin aktivitet på Tungestølen

Prosjekteier LUSTER TURLAG

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

I juni 2019 sto Tungestølen Turisthytte klar på Veitastrond i Luster. Dette er eit betjent anlegg med over 1000 besøkande gjennom sommarsesongen. Me ynskjer å gjere det attraktivt for barn og ungdom å drive aktivitet på Tungestølen. Her er det fantastiske moglegheiter for friluftsliv,

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.