Sommaraktivitetar for alle

Prosjekteier Vestre-Slidre kommune

Tildelt sum kr 217 624

Om prosjektet

Ulike aktivitetar for born og unge i aldersgruppe 1. til 10. Alle får tilbod om å delta på ein aktivitet i veke 25. Aktivitetane tilpassast kvar aldersgruppe. Frivilligsentralen treng pengestøtte til å kjøpe etablerte aktivitetar med instruktørar, leige av transport og leige inn ungdommar.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.