Sommaraktivitetar for barn og ungdom i Hjelmeland

Prosjekteier Hjelmeland Frivilligsentral

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Me treng pengestøtte til å gjennomføre 5 dagar med sommaraktivitetar for barn og ungdom i 2021. Det er også behov for å tilsetje to eldre ungdomar som aktivitetsleiarar på dei 5 dagane i tillegg til 5 dagar med pop up aktivitetar i tilknyting til sommarope utstyrsbank.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.