Sommaraktivitetar i Hardanger

Prosjekteier HARDANGER BORDTENNISKLUBB

Tildelt sum kr 35 000

Om prosjektet

Me ynskjer å tilby sommaraktivitetar til medlemer og andre born og unge i sommar. Me er ein bordtennisklubb, så bordtennis vil vera ein del av tilbodet. I tillegg vil me ha andre aktivitetar, som til dømes bading, fotball, aktivitetsløype og grilling.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.