Sommarskule 21

Prosjekteier HAVSTRIL PADLEKLUBB

Tildelt sum kr 32 000

Om prosjektet

Me treng støtte til å kurshaldarar/ aktivitetsleiarar i fyrste del av veka. Dette vil i fyrste rekkje gå til å kjøpa vaksne fri frå arbeid.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.