Sommer Camp på Laberget

Prosjekteier FORENINGEN LABERGET LEIRSTED

Tildelt sum kr 46 500

Om prosjektet

Vi gjentar suksessen fra de to foregående år, med GRATIS SOMMERCAMP for barn og Unge. Samarbeidet med Rotary-klubbene i Levanger viste seg å være fruktbart og nå gjør vi det igjen. Også i vårt område er barn og unge berørt av utfordringer i forhold til familie-økonomi.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.