Sommer for alle 2021

Prosjekteier FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK/BASECAMP YDS- BASECAMP YOUTH DIACONAL SERVICE

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Gratis aktiviteter og opplevelser på en trygg arene, som skaper gode sommerminner. Ved å gi ungdom, som har mange negative opplevelser og et negativt selvbilde, positive opplevelser og erfaringer av mestring vil en steg for steg gi ungdommer en ny historie om hvem de er, og hva de kan få til.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.