Sommer for barn og unge

Prosjekteier SENJAHEST & HELSE

Tildelt sum kr 270 696

Om prosjektet

Vi ønsker å etablere et gratis tilbud for barn og unge sommeren 2021. Sommerleiren vil ha en rekke gårds- og friluftsaktiviteter, hvor hesten står sentralt. Støtten vil gå til leie av utstyr til aktiviteter, kost og losji til deltagerne, billetter til utflukter samt en andel av lønnskostnadene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.