Sommer med mening

Prosjekteier SORTLAND FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 250 000

Om prosjektet

Tiltaket går ut på å få til ulike aktiviteter i skoleferien og at ungdom får anledning til å planlegge og gjennomføre aktivitetene sammen og med voksne som støtespillere. Det søkes om midler til lønn ungdommer, innkjøp av utstyr som også kan brukes senere samt til drift av aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.