Sommer med Sakeena

Prosjekteier SAKEENA

Tildelt sum kr 87 000

Om prosjektet

Vi i Sakeena ønsker å gjenta fjorårets suksess og tilby barn og unge fra Bjørndal sommeraktiviteter. De fleste barna vi føler opp er fra lavinntektsfamilier, og det finnes lite tilbud for barn og unge i bydelen vår om sommeren.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.