Sommer på Bygdetunet

Prosjekteier LIER BYGDETUN

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Vi ønsker å arrangere flere aktiviteter for barn og barnefamilier i sommer: åpne søndager i mai,juni, juli og august med forskjellige aktiviteter og sommerkafé, samt Tidsreisen (et sommerferietilbud for barn)i slutten av juni.
Vi ønsker å gi sommerjobb til ungdom som skal jobbe som aktivitetsledere

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.