Sommer på landet

Prosjekteier ASKER MUSEUMS VENNER

Tildelt sum kr 38 970

Om prosjektet

Sommeraktivitet for barn.
2 aktiviteter pr. dag.
Trenger bidrag til materialer, lunsj og til 6 ungdommer som skal jobbe i 12 dager + en som skal være koordinator. Ellers stiller AMV med frivillige.
Trenger også 2 stk som vi betaler for å lære barna om veving og spinning, da det trengs kompetanse

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.