Sommeraktivitet hos Joker

Prosjekteier JOKER FRITIDSKLUBB

Tildelt sum kr 98 000

Om prosjektet

Vi i Joker Fritidsklubb har et ønske om å holde aktiviteter i minst en uke i sommer, dette er for å kunne tilby ungdommen noe kontinuitet i hverdagen fra et fritidstilbud de er kjent med fra før.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.