Sommeraktivitet med jobb for ungdom.

Prosjekteier NISSEDAL FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 70 000

Om prosjektet

Aktivitetskvelder utover sommeren. Ungdommen etterlyser dette.
Vi planlegger sommerkvelder med ulike program. 4 kvelder med ungdom fra 12-14 og fire kvelder med program fra 15 til 18 år.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.