Sommeraktiviteter

Prosjekteier Vennesla kommune

Tildelt sum kr 55 777

Om prosjektet

I år ønsker vi å tilby gratis sommerferieaktiviteter for ungdommene i bygda vår. Vi ønsker å arrangere aktiviteter som åpne for alle og aktiviteter som er mer lukket. Dette for å skape samlingspunkter og for å sørge for at vår hovedmålgruppe får noe positive ferieopplevelser i løpet av sommeren.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.