Sommeraktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier

Prosjekteier BROBYGGER'N FRITID FREDRIKSTAD

Tildelt sum kr 228 000

Om prosjektet

Prosjektet tar for seg å gjennomføre 3 ulike sommeraktiviteter for å bidra til inkludering og sosialisering. Vi ønsker å arrangere en sommerleir for barn, vi ønsker å arrangere dagsaktiviteter for barn- og ungdom og vi ønsker å arrangere egne aktiviteter for muslimske henter i slutten av tenårene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.