Sommeraktiviteter for barn

Prosjekteier BYDELSMØDRE ØSTENSJØ

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Vi samarbeider med to andre Bydelsmor-foreninger, og fordeler den eventuelle støtten vi får på 3. Hver forening skal arrangere aktiviteter for barn over 2 dager hver, 6 aktiviteter i alt. Pengestøtten vil hovedsakelig gå til mat og drikke til barna, samt eventuelt utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.