Sommeraktiviteter for og av ungdom i Oslo

Prosjekteier KFUK-KFUM NORGE

Tildelt sum kr 299 800

Om prosjektet

Med støtte fra dere ønsker vi å gjenta suksessen fra 2020. Målet er å gi ungdom glede, mestring og fellesskap gjennom ulike aktiviteter. Vi søker støtte til å ansette 8 ungdommer som skal planlegge og skape gode ferieopplevelser for 500 barn og ungdommer i Oslo.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.