Sommeraktiviteter i Malm 2021

Prosjekteier MALM IL

Tildelt sum kr 208 112

Om prosjektet

Vi ønsker å videreføre og videreutvikle vår nye satsning på aktivitetsdager som vi startet opp i 2020. Aktivitetsdagene ble startet opp for å gi alle barn og unge en sommer som blir husket, slik at alle barna har noe å snakke om når de begynner på skole og barnehage igjen etter sommerferien.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.