Sommeraktiviteter på Vispen badeplass

Prosjekteier BORGE 4H

Tildelt sum kr 380 000

Om prosjektet

Målsetningen er å skape aktiviteter for barn og ungdom i sommerferien.Her ønsker vi at ungdom skal ha sommerjobb som sommerverter på Vispen badeplass hvor de planlegger og gjennomfører aktiviteter i hele juli måned.Vi søker da om penger til å dekke lønn til ungdom og utstyr til aktivitetene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.