sommeraktiviteter

Prosjekteier Giske kommune

Tildelt sum kr 189 325

Om prosjektet

aktiviteter i sommerferien. Vi har tidligere år hatt dette med stor suksee, men for å nå ut til flest mulig søker vi støtte hos dere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.