Sommeråpent Hus

Prosjekteier BØ FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 218 000

Om prosjektet

«Sommeråpent Hus» skal være et møtested med ulike aktiviteter for ungdom gjennom hele sommerferien. Det vil være lønnede ungdomsledere, som organiserer dette i samarbeid med Bø Frivilligsentral. Tilbudet vil være gratis for deltakerne og det er kostnader knyttet til lønn, utstyr og aktiviteter.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.