Sommercafe på ungdomshuset Panzer

Prosjekteier Verdal kommune

Tildelt sum kr 146 515

Om prosjektet

Vårt prosjekt handler om å kunne bruke ungdomshusets lokaler til en ungdomsstyrt sommercafe i den perioden ungdomshuset ellers ville vært stengt grunnet ferieavvikling. Vi trenger penger til lønn og noe investeringsmidler til cafedriften, for eksempel en softismaskin.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.