Sommerdrill i Skaun

Prosjekteier SKAUN BARNE OG UNGDOMSKORPS

Tildelt sum kr 32 000

Om prosjektet

Sommerdrill er et tilbud til alle som vil prøve ut drill som aktivitet. Det er lagt opp til ei uke med instruksjon, dans og aktiviteter med fokus på sosialt samspill.Vi søker om støtte til instruksjon, leie av kulturhus/hall og bevertning.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.