Sommereventyret i Klæbu

Prosjekteier KLÆBU IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 246 000

Om prosjektet

Sommereventyret i Klæbu er ett tiltak som skal gi barn og ungdom aktiviteter og jobb igjennom hele sommerferien. Vi ønsker å ha 2-3 aktiviteter hver uke frem til skolestart som skal gi barna glede, mestring og sosialt. Alt er lavterskeltilbud for å gi ett tilbud til alle.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.