Sommerferieaktiviteter for barn og unge

Prosjekteier HURDAL KOMMUNE KULTUR

Tildelt sum kr 170 050

Om prosjektet

Hurdal frivilligsentral ønsker i samarbeid med kommunen og Hurdal idrettslag å gjennomføre sommerferieaktiviteter for barn og unge i Hurdal. Vi planlegger to aktivitetsuker med ulike tilbud, både i og utenfor Hurdal. Alle aktivitetene vil være gratis å delta på.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.