Sommerferietilbud til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier

Prosjekteier STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET

Tildelt sum kr 250 000

Om prosjektet

Prosjektet innebærer styrking av stiftelsens tilbud til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier i skolens sommerferie. Stiftelsen driver et helårlig aktivitetstilbud rettet mot vanskeligstilte barnefamilier. Tiltaket søker støtte fra Bufdir, det er behov for ekstern finansierg i tillegg.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.