Sommerfotball

Prosjekteier FLORØ SPORTSKLUBB

Tildelt sum kr 54 800

Om prosjektet

Vi hadde i 2020 et forenklet sommerakademi for enkelte årkull i en begrenset periode av sommeren.
Vi ønsker i år å ha et opplegg for de aller fleste barn og ungdom i klubben i en større del av sommeren. Vi ser i år som i fjor at flere er mer hjemme om sommeren pga Covid 19.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.