Sommerfotball for alle

Prosjekteier FOTBALLKLUBBEN LANDSÅS

Tildelt sum kr 39 500

Om prosjektet

Å tilby barn og unge et aktivitetstilbud på dagtid i deler av skoleferie, en periode hvor mange går hjemme uten et organisert tilbud. Ungdom under 20 år i klubben skal være lønnede aktivitetsledere. Søker pengestøtte dels til lønn og dels til noe innkjøp av utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.