Sommerglede 2021

Prosjekteier ALTA GOLFKLUBB

Tildelt sum kr 214 000

Om prosjektet

Sommeraktivitetsskole (se vedlagt prosjektdokument) for 45 barn i aldersgruppe 8-12 år, samtidig ung jobb for 10 ungdommer i aldersgruppen 14-17 år. Aktivitetsskolen vil være gratis, ha allsidighet og lek som hovedmotto, mestring både for barn og ungdommene. Aktivitetene vil være forskjellige.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.