Sommergleder 2021

Prosjekteier KLYVE NÆRMILJØSENTER

Tildelt sum kr 90 000

Om prosjektet

Gjennom å kunne tilby familier, barn og unge i vårt nærmiljø gratis sommeropplevelser forebygger vi utenforskap og ensomhet.
Vi opplever et økende behov for tilrettelegging av aktiviteter i ferier for barn og unge. Ved aktiviteter vil også viktige nettverk og nye relasjoner bli skapt.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.