Sommergleder for Miljøpirater

Prosjekteier SANDEFJORD DYKKERKLUBB

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Aktiv, meningsfull og morsom aktivitet ute. Lav terskel for deltakelse. Respekt for god atferd ved og på sjøen er gjennomgangstema. Gir individuelle, personlige utfordringer tilpasset ferdigheter og forutsetninger. Legger vekt på individuell mestring og samhold. Gratis deltakelse og lån av utstyr.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.