Sommergøy for ungdom i Evje og Hornnes

Prosjekteier Evje og Hornnes kommune

Tildelt sum kr 99 993

Om prosjektet

Pandemien har gått særlig hardt utover fritidstilbudet til ungdom, så vi vil gjerne få til noen ekstra sommeraktiviteter i år. Vi dekker egne lønnsutgifter til planlegging og gjennomføring, men vi vil imidlertid trenge støtte til å dekke aktiviteter, mat og instruktører for å få det til.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.