Sommerjobb 2021 – Mot – Mestring – Mening – En sommer med M³

Prosjekteier Bydel Nordstrand

Tildelt sum kr 299 376

Om prosjektet

Seksjon for forebyggende tjenester ønsker å kunne tilby sommerjobb til ungdom i bydelen. Prosjektet organiseres hvert år.
Covid 19 har ført til enda større mangel på jobbmuligheter og dermed er behovet for å skape nye arbeidsplasser
og en sosial møteplass i år større enn tidligere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.