Sommerjobb for sårbare ungdommer

Prosjekteier Trondheimsregionens friluftsråd v/ Trondheim kommune

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Vi ønsker å tilby sommerjobb for ungdommer hvor de skal være med å planlegge og gjennomføre ulike friluftstiltak på Grønneset friluftsområde, sammen med fagperson.
Målet er at disse midlene skal bidra til motivasjon, arbeidserfaring og mestringsopplevelser for sårbare ungdommer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.