Sommerjobb for ungdom og aktivitet for skoleelever

Prosjekteier 6. DRAMMEN MS SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum kr 26 000

Om prosjektet

Vi vil lage aktiviteter for barn- og unge knyttet til primært Aronsløkka skole, men tilbudet vil være åpent for deltakere fra hele byen. Vi ønsker å gjennomføre et tilpasset friluftsskoleprosjektet. For å gjennomføre vil vi engasjere ungdommer med friluftsinteresse og våre egne ledere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.