Sommerjobb i Skaun HK

Prosjekteier SKAUN HANDBALLKLUBB

Tildelt sum kr 6 000

Om prosjektet

Vi ønsker å være en bidragsyter i vårt lokalsamfunn med å tilby ungdom sommerjobb, hvor jobben går ut på å aktivisere barn i samme lokalsamfunn. Aktive ungdom som skaper aktivitet og kan være rollemodeller for barn, som gjør at de kommer seg ut og får beveget seg og brukt kroppen sin.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.