Sommerjobb på skattkammeret karmøy

Prosjekteier STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND

Tildelt sum kr 99 369

Om prosjektet

Prosjektet vil bidra til at unge får prøve seg i arbeid, og da lettere kan komme seg ut i arbeidslivet. Dette er et prosjekt med to hovedmålsettinger, at unge som faller utenfor kan føle seg inkludert og involvert på samme tid som de får oppleve en meningsfull hverdag.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.