Sommerklubben på Grønland 2021

Prosjekteier JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Sommerklubben er et tilbud for barn (8-13 år) i Bydel Gamle Oslo 3 dager i uken på Interkulturelt museum. De tilbys verksteder og aktiviteter ute og inne med lokal ungdom som aktivitetsledere samme med ulike kunstnere. I tillegg tilbys barna vanlige fritidsklubb-aktiviteter, mat og is.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.