Sommerkurs 2021

Prosjekteier TRONDHJEMS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB

Tildelt sum kr 68 600

Om prosjektet

Vi ønsker og gjennomføre svømmekurs for innvandrerbarn. Pengestøtten vil gå til halleie, lønn til instruktører og noe administrativt

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.