Sommerkurs i trygg surfing for ungdom

Prosjekteier STAD SJØREDNINGSKLUBB

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Vi har sett en eksplosjon i antall ungdom som vil surfe på Stad. Dette er positivt, men risikoen for drukningsulykker er økende. Vi vil holde kurs og lekbaserte aktiviteter for å forebygge tap av liv. Vi ønsker å lære opp og bruke ungdom som hjelpeinstruktører og livreddere.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.