Sommerkvikk 2021

Prosjekteier ØVRE EIKER IDRETTSRÅD

Tildelt sum kr 512 230

Om prosjektet

Sommerkvikk 2021 er en videreutvikling av Sommerkvikk 2020. Nytt av året:
Gratis aktivitetsdager med tre klubber i Øvre Eiker kommune. Gratis busstilbud til deltakere. Nye aktivitetstilbud som førstehjelp kurs for ungdom, e- sport og fekting.
Samarbeid med BUA.
Økt andel sommerjobb til ungdom.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.