Sommerlek på Sagene med BUA Aktiv

Prosjekteier SAGENE FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 95 000

Om prosjektet

Vi gjentar suksessen fra i fjor – prosjektet – Noe å glede seg til fikk aktivisert barn fra ca 2 – 12 år i flere nærmiljø på Sagene. To unge aktivvitetsledere dro ut med en vogn full av leker, ballspill, saft og antibac(!) for å leke med barn på lekeplasser, skoleområder og parker 3-4 d. i uka.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.