Sommerseilskole Rørestrand

Prosjekteier HORTEN SEILFORENING

Tildelt sum kr 97 500

Om prosjektet

Støtte til 2x seilskole-uker. Vi har normalt hatt 20 barn på seilskole i forkant av skolestart, men har med dette lyst til å få til 2 uker, en før fellesferien og en etter.

Støtte vil erstatte deltaker-avgiften og i all hovedsak bli lønn til trenere samt også frukt/lunch/grill-dag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.