Sommerskoler for barn

Prosjekteier GUI SPORTSKLUBB

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Vi gjennomfører sommerskoler med ulike tilbud. Vårt mål er å gi barn aktiviteter og bruke i hovedsak ungdom som aktivitetsledere. Vi gir de kurs/utdannelse. I 2020 ga vi ungdom over 2000 arbeidstimer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.