SommerSMIA

Prosjekteier NITTEDAL TEATER

Tildelt sum kr 300 000

Om prosjektet

Vi ønsker å lage en leir som går over en uke i sommerferien for skolebarn og ungdom. Pengestøtten vi søker om vil gå til lønn til ungdommene og instruktørene som leder deltakerne, samt til mat og velferd til deltakerne på leiren, slik at man ikke trenge rå ha med selv.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.